sikteverk
menu button

Vi kan tilby følgende tjenester

  • Godkjent tippeplass for gravemasser Granmo massegjenvinning Nenset
  • Godkjent mottak for asfalt Granmo massegjenvinning Nenset
  • Godkjent mottak for betongmasser Granmo massegjenvinning Nenset
  • Salg av matjord, pukk, grus og knust asfalt Granmo massegjenvinning Nenset
  • Transport av masser
  • Sikting og knusing av masser
  • Utleie av veihøvel m/laserutstyr
  • Utleie av gravemaskiner
  • Salg av kutteflis i bulk og paller
  • Salg av hvit grus, bark, kulestein og hesteflis i bulk
rolf-grohs-maskinentreprenør