sikteverk
menu button

Granmo Massegjenvinning

Vi selger:

 • Bark
 • Hesteflis i bulk
 • Kulestein
 • Hvit grus
 • Pukk og sand
 • Knust betong
 • Knust asfalt
 • CE-merket sand
 • Matjord:
  Matjord solgt fra Granmo inneholder: oppgravde/innleverte matjordmasser fra Grenlandsområdet ,siktet sand og kompostert hestemøkk, jorda er siktet ut på 0/16 mm langmaska sikteduk men kan inneholde mindre steiner, eventuelt andre fremmedlegemer som er innlevert sammen med jordmassene kan forekomme, vi anbefaler og kontakte anleggsgartner for råd og tips om riktig framgangsmåte mht såing/gjødsling/kalking.

Vi tar i mot følgende masser:

 • Betong til knusing
 • Gravemasser
 • Asfalt flak
 • Rene betongmasser

Vi kjører også ut masser

Du finner oss her:

 

Vi har betalingsterminal for privatkunder

 

Åpningstider:

Mandag - Fredag: 07.00 - 15.00

Utvidet åpningstider i sommerhalvåret, se våre åpningstider på Facebook

 

Telefon:

917 61 833